home_climatecontest_en

CCLogoCisteBile

Climate Rules contest coming soon to your class.

Join the international game for schools and start your journey to sustainability!

planetaProWeb2

What is the project about?

Přihláška na kroužek Programování v Minecraftu 1 a 2

Závazná přihláška na kroužek Programování v Minecraftu, která slouží k evidenci dětí na kroužku a pro komunikaci lektora se zákonnými zástupci.

Údaje dítěte

Bydliště dítěte

Údaje zákonného zástupce

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Podáním přihlášky souhlasím s Obchodními podmínkami kroužku a zároveň souhlasím s níže uvedenými pravidly kroužku.

Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru (dále také „ZÚ”). V případě potřeby písemně požádám o předčasný odchod dítěte ze ZÚ.

Prohlašuji, že účastník je zdravotně způsobilý k účasti na poskytovaném zájmovém vzdělávání. O důležitých skutečnostech o zdravotním stavu dítěte a případných zdravotních potížích bránících další účasti dítěte v ZÚ budu neprodleně písemně informovat vedoucího ZÚ. Pokud se změní zdravotní stav dítěte je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost ohlásit a Bridge Academy CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení dítěte ze ZÚ. V případě opakované nekázně si ZÚ vyhrazuje právo na vyloučení dítěte z kroužku.

Souhlasím s komunikací ohledně ZÚ na mnou výše uvedené e-mailové adrese a telefonním čísle. Beru na vědomí, že Bridge Academy CZ, s.r.o. neručí za odložené věci a že se v době svátků a školních prázdnin činnost ZÚ nekoná. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti ZÚ).

Svým podpisem beru na vědomí informace uvedené v přihlášce zájmového kroužku Programování v Minecraftu. Potvrzuji správnost mnou vyplněných údajů v této přihlášce a závazně přihlašuji účastníka.

Experience the project day "Climate Rules" and go through one century to save the planet in just 4 hours!

"Climate Rules" is an experiential project where teams fight to save the planet by investing smartly and sustainably in modern technologies. Project day is designed based on the board game “Masters of the Climate” designed by Tomáš Mrkvička. Game is focused on critical topics of the 21st century such as sustainability, globalization, digitalization and technology.  The project also aims on building of indispensable skills for future sustainable leaders.  That´s why the project serves as an impulse to change attitudes and thinking. Over the course of 4 hours, students adopt the roles of government officials who must work together to save planet Earth. 

They use modern technologies, contribute to their meaningful use, negotiate at international summits, and responsibly manage their state. We aim to consider all the components important in combining education, technology, and shifts in mindsets. We emphasize taking responsibility for our actions and encourage collaboration. Together, we want to provide participating students with the experience of the "Climate Rules" project day, where they will experience a century of saving the planet.

The main pillars of the project are

gamification-icon2

Principle of gamification

exploration-icon2

Self-exploration

teamwork-icon2

Teamwork

key-icon2

Strengthening key competences

complexity-icon2

Complexity

impulse-icon2

Experience and emotional impulse

2022 CLIMATE RULES CONTEST RESULTS

Country and Date 

Place and Name

CZECH REPUBLIC

14th of June

1st place Gymnázium Na Vítězné Pláni

2nd place Gymnázium Plzeň

3rd place Dašická Pardubice

SLOVENIA

21st of September

Gimnazija Jozefa Plecnika Ljubjana

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra

Gimnazija Ledina

SLOVAKIA

5th of October

Gymnázium Púchov

Gymnázium Ivana Kraska

Gymnázium P.J.Šafárika

Stredná odborná škola lesnícka

Gymnázium Andreja Vrábla Levice

Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy

HUNGARY

7th of October

Hatvani Bajza József Gimnázjum

Móricz Zsigmond Gimnázjum

Szentendrej Móricz Zsigmond Gimnázjum

POLAND

26th of October

The game is on!

#sustainability #game

Let´s find out what is the project day really about! Check the dates and what needs to be done before we start. 

#green #future

Five teams from five school in the Central Europe participate the project day. Have a look what we have lined up. 

NEWS

You made it! Project day is behind you, but we have more to come. What you can expect? 

#staytuned

Finally, all your tasks are accomplished and we are waiting for the winner to be annouced. The final conference in the Deloitte 3D Virtual environments is just around the corner. 

Our purpose is to motivate young people to become leaders of sustainability, with the opportunity to use modern technologies that solve climate and social issues.

Are you interested in improving environment and help us unleash the potential of the young generation?

Become a partner of the project!

Project is co-financed by programme Erasmus+

Boost your knowledge

#climatechange #SDGs

#SDGs #letsplay

#diversity

We Are All Different - and That´s Awesome!

#climatechange

#circulareconomy

The Story of Plastic

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.